English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon /Nantlle – Ardal 44 Mynydd agored PRN 15743

 


Mae'r llun hwn o'r awyr yn dangos copa'r mynyddoedd (sydd prin wedi newid) o gwmpas yr Wyddfa.

 

 

Cefndir hanesyddol

Ucheldir sy'n cael ei bori gan ddefaid. Mae ffordd drol o Ryd Ddu i'r chwareli llechi ym Mwlch Cwm Llan yn mynd drwy'r ardal.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Mynydd agored

Porfa agored ar lethrau'r Wyddfa. Mae'r ffordd drol i'r chwareli'n nodwedd a grëwyd ac mae'n boblogaidd ymysg cerddwyr. Prin yw'r dystiolaeth o unrhyw anheddu gan bobl yn y gorffennol.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol