English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon/ Nantlle – Ardal 42 Llethrau uchaf Dyffryn Nantlle PRN 15741

 


Mae'r llun hwn, sydd eto'n edrych tua'r de, yn debyg i ardal 37, lle gellir gweld y llethrau uchaf a chrib Cwm Silyn uwchben yn gefnen isaf (ardal 37) sy'n cynnwys y rhan fwyaf o'r olion archeolegol.


 

 

Cefndir hanesyddol

Tir mynydd sydd fwy neu lai'n agored ac yn mynd i fyny at Grib Nantlle. Mae Walter Davies, ‘Gwallter Mechain', yn cyfeirio at blannu 2,000 o goed derw ‘mewn lleoliad uchel iawn' ar fferm Talmignedd yn 1810.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Olion archeolegol (anheddiad ac amaethu)

Mae'r ardal hon yn cynnwys mynydd agored, y tu hwnt i'r ardal o amaethu modern, er mewn rhai ffyrdd mae'n barhad o ardal 37, yn enwedig gan fod olion helaeth sydd wedi cadw'n dda o anheddiad canoloesol a systemau caeau (cytiau hirion ac amaethu rhychau). Hefyd, erys nifer o nodweddion o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif, yn cynnwys treialon mwynau ac ardaloedd ymarfer taflu grenadau o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol