English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon/Nantlle – Ardal 41 Ardaloedd o Ddyffryn Gwyrfai sydd wedi'u coedwigo PRN 15740

 


Mae'r llun hwn yn dangos coedwig a blannwyd ar ochr ddeheuol y dyffryn yn cael ei thorri.

 

 

Cefndir hanesyddol

Yn hanesyddol, mae'n debyg bod y rhain yn rhan o'r un ardal, fel ardal 40, ond eu bod bellach wedi'u coedwigo.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Coedwigaeth o'r ugeinfed ganrif

Ardaloedd ar lethrau deheuol Dyffryn Gwyrfai sydd bellach wedi eu coedwigo fel menter fasnachol.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol