English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol
Caernarfon/Nantlle – Ardal 37 Llethrau isaf Dyffryn Nantlle PRN 15736

 


Mae'r llun hwn, sy'n edrych tua'r de, yn dangos rhan o lethrau isaf Dyffryn Nantlle a nodweddir gan olion archeolegol a natur agored y tir. Mae llethrau uwch y dyffryn i'w gweld (ardal 42) yn y cefndir).


 

 

Cefndir hanesyddol

Ardal wedi'i nodweddu gan ffermydd Taldrwst, Tŷ Mawr, Dôl Pebin, Gwernor a'r Ffridd. Mae cyfeiriad at Ddôl Pebin ym mhedwaredd gainc y Mabinogi.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Olion archaeoleg ganoloesol (anheddiad ac amaethyddiaeth), ffermdai

Mae'r ffermdai, sydd at ei gilydd yn adeiladau sylweddol o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, ar y cyfan wedi eu lleoli ar doriad yn y llethr. Bu peth coedwigo, ac mae mwynglawdd copr fach yng Ngwernir, gyda threialon tebygol eraill hefyd. Prif ddiddordeb yr ardal, fodd bynnag, yw'r dystiolaeth sylweddol, helaeth, sydd wedi cadw'n dda o anheddiad canoloesol a systemau caeau ar ffurf cytiau hir ac amaethu grwn a rhych, yn enwedig ar y grib hanner y ffordd i lawr yr ardal. Dylid cofnodi'r rhain yn llawn gan ei bod yn ymddangos nad oes unrhyw weithgarwch diweddarach wedi tarfu arnynt.

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol