English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon /Nantlle – Ardal 36 Llwyfandir Arfon PRN 15735

 


Mae'r llun hwn o'r awyr yn edrych tua'r de ac yn rhoi darlun da o'r clytwaith o gaeau a'r ffermydd gwasgaredig sy'n nodweddu'r ardal isel, wastad hon. Mae Bontnewydd (ardal 20) ar ochr chwith y llun, gyda'r mynyddoedd yn y cefndir.


 

 

Cefndir hanesyddol

Mae tirwedd eang llwyfandir Arfon yn cynnwys porfa wedi'i gwella'n bennaf, a oedd yn arfer perthyn i dir y Faenol. Mae patrwm y ffermdai a'r adeiladau allan sylweddol o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn nodweddiadol o'r ystâd. Mae olion aneddiadau cynhanesyddol (cylchoedd cytiau a chaerau bychan) yma a thraw ar hyd y dirwedd, fel arfer yng nghorneli'r caeau, ac mae patrwm cromlinog i rai o'r caeau sy'n nodweddiadol o'r cyfnod hwn.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Gwastatir isel, rhai olion archeolegol

Ardal eang o gymeriad gwahanol. Y nodweddion amlycaf yw'r caeau amgaeedig mawr a'r ffermydd gwasgaredig. Mae'r rhan fwyaf o'r ffermdai a'r adeiladau allan yn strwythurau cadarn o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg a godwyd gan yr ystâd. Mae nifer o'r adeiladau fferm wedi eu trefnu ar gynllun cowt.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol