English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon/Nantlle – Ardal 35 Dyffryn Gwyrfai PRN 15734

 


Mae'r llun yn dangos natur dyfrlawn, gwastad gwaelod y dyffryn. Mae'r llun hwn, sy'n edrych tua'r gogledd-ddwyrain, yn dangos Rheilffordd Ucheldir Cymru'n cael ei hailadeiladu.


 

 

Cefndir hanesyddol

Ardal o dir isel wrth ymyl yr Afon Gwyrfai, a arferai fod yn rhan o drefgordd ganoloesol Treflan.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Ardal ddyfrlawn gyda draeniau, rheilffordd

Ardal fach o boptu'r Afon Gwyrfai, i'r dwyrain i'r brif ffordd bresennol, sy'n ymestyn i fyny at borfa fferm wedi ei gwella ar yr ochr ddwyreiniol ac sydd i raddau helaeth yn dir dyfrlawn. Nid oes unrhyw adeiladau, ond mae Rheilffordd Ucheldir Cymru sy'n cael ei hadfer ar hyn o bryd (2001) yn croesi'r ardal.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol