English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon /Nantlle – Ardal 33 Rhyd Ddu PRN 15732

 


Saif y Cwellyn Arms yng nghanol yr anheddiad hwn o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, a ddisgrifiwyd gan Stephen Gregory yn ei nofel The Cormorant.


 

 

Cefndir hanesyddol

Pentref chwarelyddol o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, a gysylltir â'r bardd T H Parry-Williams.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Cymuned a ddatblygodd, yn bennaf ar hyd y ffordd, ar gyfer gweithwyr chwareli llechi yng Nglanrafon, Clogwyn y Gwin, a Llyn y Gadair, a sefydlwyd gorsaf ar Reilffordd Cledrau Cul Gogledd Cymru/Rheilffordd Ucheldir Cymru, sydd erbyn hyn wrthi'n cael ei hadfer. Tai teras o'r bedwaredd ganrif ar ddeg yw'r tai'n bennaf, gyda rhai tai mwy o faint ar gyfer athrawon a gweinidogion. Mae'r pentref, a thafarn y Cwellyn Arms yn arbennig, yn fan cychwyn poblogaidd i ddringwyr a cherddwyr sy'n mentro i fyny'r Wyddfa a Chrib Nantlle.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol