English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon /Nantlle – Ardal 32 Llyn y Gadair PRN 15731

 


Mae olion chwarel lechi wrth ymyl Llyn y Gadair i'w gweld yn amlwg, gyda rhai o'r tomenni'n ymestyn i'r llyn (mae'r llun yn edrych tua'r gogledd-ddwyrain)

 

 

Cefndir hanesyddol

Ardal o dir isel, rhan o fferm Drws y Coed. Cymerwyd chwarel lechi Llyn y Gadair drosodd gan yr Undeb yn ystod Streic y Penrhyn, ond bu'n aflwyddiannus.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Chwarel lechi, llyn

Ardal o dir isel yn ffurfio pant lle mae Llyn y Gadair. Mae'r ardal yn cynnwys melin (SH56845257), sy'n cael ei ailddefnyddio fel annedd, nifer o nodweddion cludiant a chraig y cyfeirir ati yn Saesneg fel Pitt's Head , sy'n ymdebygu i Pitt the Younger o ran proffil (SH57625150).

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol