English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon/Nantlle – Ardal 31 Foryd PRN 15730

 


Dangosir yr ardal arfordirol sy'n cynnwys yr ardal hon ar y chwith (mae'r llun yn edrych tua'r de), gyda'r Foryd ei hun yn y canol (mae'r gored bysgod i'w weld yn y canol tua'r gwaelod).


 

 

Cefndir hanesyddol

Llain arfordirol yn cynnwys safle i allforio llechi o chwareli Nantlle: bellach prin y gwelir unrhyw ôl o'r safle gwreiddiol.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Cyn ardal allforio ar dir isel, ffermdai

Ardal arfordirol agored, a'i nodweddion amlycaf yn cynnwys eglwys rhannol-ganoloesol ynysig Llanfaglan (SH45546069), ychydig o ffermdai sylweddol, a chlwstwr o adeiladau yn yr Hen Foryd (SH 4531 5878) wrth aber yr Afon Gwyrfai, y safle traddodiadol i allforio llechi o chwareli Nantlle a Moel Tryfan cyn i'r system reilffyrdd gael ei sefydlu. Erys nifer o dai ac odyn galch yma, ond nid oes tystiolaeth o'r anheddiad mwy gyda'i dafarndai a'i siopau y credir a oedd yn ffynnu yma yn y ddeunawfed ganrif. Sefydlwyd gwaith brics Llwyn Yn (sic) ym Morfa Cwtta yn y 1850au a bu'n gweithio tan yr ugeinfed ganrif. Mae gored canoloesol sydd, mae'n debyg, yn gysylltiedig â'r eglwys yng Nghlynnog, yn ymestyn ar draws y fflatiau llaid tuag at y sianel dŵr dwfn. Mae rhan o'r ardal bellach yn warchodfa RSPB.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol