English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon/ Nantlle – Area 29 Glan Gwna holiday village PRN 15728

 


Y fynedfa i'r parc carafanau hwn

 

 

Cefndir hanesyddol

Un o'r ystadau lleol llai, sydd bellach yn bentref gwyliau a pharc carafanau. Mae'n bosibl bod yr ardd yn dyddio o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg; dywed Fenton yn 1813 fod y tir a'r ‘llwybrau troellog', wedi eu cynllunio gan Arthur Wyatt, nai Benjamin. Mae cyfeiriad at ‘Ystâd' a thŷ bychan ‘wedi'i addurno'n gywrain' gan Hyde Hall yn 1809-11, pan oedd Thomas Lloyd o Amwythig yn berchen arno. Bu Mr Greaves yn byw yno am gyfnod, mae'n debyg ei fod yn denant amrywiol chwareli llechi a ddaeth i ddatblygu Chwarel y Llechwedd ym Mlaenau Ffestiniog. Credir ei fod wedi symud i Neuadd Aberglaslyn. Mae Hyde Hall hefyd yn cadarnhau bod yr ardal yn cynnwys pandy a melin bapur.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Ystâd a gerddi, sydd bellach yn barc carafanau

Cabanau gwyliau, cartrefi symudol a charafanau sy'n nodweddu'r ardal yn bennaf, a'r rheini wedi eu gosod ar hyd yr Afon Seiont. M ae llwybr yr hen linell reilffordd o G aernarfon yn mynd drwy'r ystâd. Mae'r tir yn goediog yma. Mae'n debyg bod y nodweddion dŵr yno cyn i'r safle gael ei ddatblygu ac mae'n bosibl eu bod wedi eu hadeiladu'n wreiddiol i ddiben diwydiannol; mae pandy, er nad oes modd ei weld bellach, wedi ei nodi ar fraslun Hyde Hall yn 1809-11. Mae'r ardal yn cynnwys safle melin Bodrhual, a gadarnhawyd yn 1597.

 

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol