English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon/Nantlle – Ardal 27 Dyffryn Afon Llyfni PRN 15726

 


Dangosir dyffryn cul yr afon yn ymdroelli ar draws canol y sleid hon sy'n edrych tua'r gogledd. Am ran ohono, mae caer restredig Craig y Dinas yn ymgodi uwchlaw'r dyffryn (canol ar y dde). Mae ardal 34 y tu draw a thu hwnt iddo.


 

 

Cefndir hanesyddol

Ardal wedi'i rheoli'n draddodiadol gan ystâd fach Lleuar, a werthwyd gan y sgweier olaf, Capten William Ridsdale, i Wynniaid Glynllifon cyn iddo farw yn Dettingen yn 1743.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Dyffryn afon, peth olion archeolegol ac archaeoleg ddiwydiannol

Dyffryn cul afon o fewn tirwedd eang ardal 34, sy'n cynnwys melin llechi ysgrifennu, a ailddefnyddiwyd fel annedd, gyda chloddiau pridd caer Craig y Dinas yn ymgodi uwchlaw iddo ger tro yn yr afon. Mae'r afon restredig arbennig, Pont y Cim, yn rhan orllewinol yr ardal.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol