English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon/ Nantlle – Ardal 23 Rhos Isa' PRN 15722

 


Mae'r capel hardd hwn yn enghraifft o'r arddulliau adeiladu eclectig yn yr ardal isel hon.

 

 

Cefndir hanesyddol

Tir comin ar ardal o dir isel sy'n cynnwys y rhan gyntaf i sgwatwyr ei anheddu, o 1798 ymlaen.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Caeau amgaeedig, rhostir sy'n cael ei bori, datblygiadau bach hirgul

Patrwm o gaeau bach wedi eu gosod yn geometregol, sy'n nodweddiadol o batrwm anheddu sgwatwyr yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yn gyffredinol mae'r tai'n frodorol o ran cymeriad er bod portshys ac ystafelloedd haul wedi'u hychwanegu at nifer ohonynt i'w gwella. Cerrig o'r caeau lleol yw'r deunydd adeiladu'n bennaf.

 

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol