English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon/ Nantlle – Ardal 22 Rhostryfan-Rhosgadfan PRN 15721

 


Llun o'r awyr o Rostryfan, sy'n edrych tua'r dwyrain, yn dangos cnewyllyn eithaf dwys yr anheddiad, wedi'i leoli'n bennaf ar hyd y ffordd, a'i amgylchynu gan y caeau ar derfyn ardal 25 sy'n cynnwys cymaint o olion archeolegol pwysig.

 


 

 

Cefndir hanesyddol

Dau gnewyllyn a ddatblygodd o economi ddeuol y chwarel a'r tyddyn, a sefydlwyd ar dir comin y goron o 1789 ymlaen. Cysylltir Rhosgadfan â'r nofelydd Dr Kate Roberts.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Anheddiad diwydiannol, datblygiad hirgul

Mae'r anheddau cysylltiedig hyn yn cynnwys amrywiaeth o anheddau brodorol a rhai o'r traddodiad diwydiannol, yn ogystal â rhesi teras safonol o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, siopau a chapeli, gyda pheth gwaith haearn addurnol, a thai cymdeithasol o'r ugeinfed ganrif. Mae natur ad-hoc y ddwy gymuned hyn a'u datblygiad yn amlwg yn y topograffi.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol