English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon/Nantlle – Ardal 21 Fron PRN 15720

 


Mae'r llun hwn o'r awyr yn edrych tua'r gogledd ddwyrain a dangosir anheddiad agored, cnewyllol y Fron yng nghanol y llun. Yn nhu blaen y llun mae rhan o reilffordd arbennig y Cilgwyn, a adeiladwyd yn uwch ar gyfer tomen ehangach at ddefnydd y chwarel.


 

 

Cefndir hanesyddol

Datblygiad hirgul o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn rhannol ar hyd ffordd a adeiladwyd tua 1809 i Chwarel Pen yr Orsedd a rheilffordd ddiwydiannol o tua 1864 yn arwain i Chwarel y Fron.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Datblygiad hirgul diwydiannol, mannau agored

Mae'r pentref wedi ei nodweddu gan siopau a chapeli sylweddol ac amrywiaeth o adeiladau sy'n dangos y modd y datblygodd pensaernïaeth o'r traddodiad brodorol i'r ‘diwydiannol-frodorol', eto i gyd heb fynd y tu hwnt i'r patrwm anheddu o ddatblygu hirgul ysbeidiol. Mae Capel y Fron (SH50875487) yn gapel ar ffurf bwa corongylch o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg; mae Capel Bwlch y Llyn (SH50545501) sy'n enghraifft brin o gapel a ddyluniwyd gan bensaer ar ôl diwygiad 1904, yn cynnwys llawer iawn o frics yn ei adeiladwaith. Mae'r ysgol yn dyddio o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. (SH50815481).

 

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol