English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon/Nantlle – Ardal 2 Bontnewydd PRN 15701

 


Llun o'r awyr o'r datblygiad hirgul hwn o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn edrych tua'r dwyrain, yn dangos ystadau tai a ychwanegwyd yn yr ugeinfed ganrif a Rheilffordd Eryri yn nhu blaen y llun.


 

 

Cefndir hanesyddol

Datblygiad hirgul o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg a sefydlwyd ar hyd y ffordd rhwng Caernarfon a Phorthmadog ar dir ystâd Arglwydd Newborough.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Anheddiad hirgul

Cnewyllyn y pentref yw'r bont garreg o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg dros Afon Gwyrfai a thafarn Newborough Arms gerllaw (SH48315989), a sefydlwyd yn y cyfnod cyn 1815, adeilad sydd wedi cadw rhai nodweddion pensaernïol dieithr. Ymysg yr adeiladau a godwyd yn ddiweddarach mae teras o dai brics o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg ar ymyl y ffordd, safle melin ddiddorol, Capel Siloam, capel Methodistiaid Calfinaidd ‘Almaenig' yn dyddio o 1866 (SH48315993), a thai parod o ganol yr ugeinfed ganrif o ddyluniad lleol, a godwyd mae'n debyg ar ffrâm bren gyda tho llechi, yn ogystal â thai cymdeithasol ac ystadau maestrefol mwy diweddar fel gorlif o Gaernarfon.

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol