English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon/Nantlle – Ardal 19 Traeth Dinlle PRN 15718

 


Mae rhan o'r ardal wastad hon, a nodweddir gan gaeau amgaeedig rheolaidd, dyfrffyrdd a pharciau carafanau i'w gweld tuag at waelod y llun hwn, sy'n edrych tuag at Ddinas Dinlle ac ardal 47.


 

 

Cefndir hanesyddol

Ardal o gors wedi'i draenio, ei hadennill drwy ddeddf yn 1806 a'i chau yn 1831. Gwnaed penderfyniad tua throad y ganrif i ddatblygu'r ardal i'r gogledd i'r gaer yn gyrchfan gwyliau (gweler hefyd Morfa Bychan, Y Friog ayb), a rhannwyd rhan o'r ardal yn lleiniau hirsgwar ar gyfer gwestai, fflatiau, gwestai bach a thai yn ogystal ag adeiladau isadeiledd penodol. Mae map (heb ei dyddio) yn y ffeil SMR FI yn dangos y plotiau wedi'u nodi a'u rhifo, yn ogystal â nifer o ffyrdd a adeiladwyd ac argloddiau.

Mae'n ymddangos bod y fenter wedi gwegian am resymau ariannol, a dim ond nifer fach o westai a gwestai bach a godwyd, ynghyd â llety mewn arddull barics, a adeiladwyd i'r gogledd i'r gaer.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Caeau amgaeedig rheolaidd, dyfrffyrdd, parciau carafanau

Ardal wastad o gaeau agored, gyda rhes o westai o ddiwedd y bymthegfed ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif, gwestai bach a siopau swfenîrs ar hyd y ffrynt. Gosodwyd cerrig a chaergewyll yn ddiweddar i atgyfnerthu'r glannau.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol