English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon/Nantlle – Ardal 18 Pen y Graig PRN 15717

 


Mae'r ardal fach hon, sydd wedi ei marcio gan y graig waelod sydd wedi creu patrwm arbennig o gaeau bach a lonydd troellog, i'w gweld yng nghanol y llun hwn sy'n edrych tua'r de-orllewin.

 

 

Cefndir hanesyddol

Ardal o dir uwch, sy'n cynnwys Ffynnon Faglan.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Tir fferm, caeau amgaeedig, lonydd

Brigiad sy'n rhannu nifer o nodweddion yr ardal o'i gwmpas ond lle mae'r topograffi wedi golygu bod y caeau'n llai ac yn llai rheolaidd na'r rhai yn yr ardal gyfagos, iseldiroedd gwastadedd arfordirol Arfon (ardal 36), a lonydd troellog. Mae'r ardal hon yn cynnwys safle'r ffynnon a gysylltir ag eglwys Llanfaglan.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol