English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon/ Nantlle – Ardal 17 Ardaloedd Amgaeedig Cefn Du PRN 15716

 


Yr hyn sy'n gwneud yr ardal yn arbennig yw patrymau bach, rheolaidd y caeau penodol hyn a phatrwm gwasgaredig yr anheddiad, o boptu i'r ffordd.


 

 

Cefndir hanesyddol

Roedd yn arfer bod yn rhan o Waun Fawr, lle'r oedd gan denantiaid Treflan yr hawl i droi eu hanifeiliaid i bori. Ardal o gaeau amgaeedig sgwatwyr o ddiwedd y ddeunawfed ganrif a dechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn sgil datblygu chwareli llechi Cefn Du a Chilgwyn.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Caeau amgaeedig afreolaidd gydag anheddau

Mae'r patrwm ad-hoc o anheddau brodorol wedi'u lleoli mewn caeau amgaeedig bach, afreolaidd, sydd weithiau'n ddim mwy na gardd neu lain llysiau, i'w weld yn y pen de-orllewinol gydag anheddau mwy a phatrymau mwy rheolaidd yn amlwg tuag at Lanrug. Mae rhai siopau a chapeli ar hyd ffordd Waunfawr i Lanrug, ac mae'r ardal hefyd yn cynnwys y ffordd sy'n mynd i orsaf ddiwifr Guglielmo Marconi ar y comin.

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol