English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Amlwch – Ardal 6 Gwaith Octel PRN 28646


Mae'r felin wynt dal bum-llawr a adeiladwyd yn 1816 yn olygfa adnabyddus ar y tirlun lleol, yn sefyll uwchben y gwaith cemegol.


 

 

Cefndir Hanesyddol

Dyma safle gwaith cemegol a sefydlwyd er mwyn echdynnu bromid o ddŵr y môr. Agorwyd y gwaith yn 1951 ond nid yw'r safle'n cael ei ddefnyddio bellach. Nid oes llawer o wybodaeth am hanes yr ardal hon cyn hynny, ond mae'n debygol y byddai wedi ei defnyddio ar gyfer pori bras. Fodd bynnag, mae'r felin wynt sylweddol o 1816 yn dangos bod gweithgaredd diwydiannol wedi bod yn yr ardal mewn cyfnod cynharach.

Mae'n eiddo i Canatxx LNG Limited erbyn hyn, ac maent yn bwriadu sefydlu gwaith i ail-nwyeiddio nwy naturiol ar y safle; byddai tanceri yn cludo nwy naturiol hylifol i lwyfan gosod 3 cilomedr o'r lan a byddai'n cael ei bwmpio oddi yno i'r lan i gael ei gyfangu'n gemegol cyn cael ei gludo eto ar y môr i Fleetwood.

 

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Safle gweithfeydd cemegol.

Yn ogystal â'r adeiladau diwydiannol, yn eu harddull nodweddiadol fodern, mae'r ardal hon yn cynnwys Clwb Cymdeithasol Octel a chae chwarae. Mae tŵr dŵr concrid Octel a'r felin wynt o friciau yn ddau o'r nodweddion amlycaf ar y gorwel yn Amlwch. Mae adeiladau modernaidd y gweithfeydd cemegol yn ymestyn tuag at arfordir creigiog garw.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Amlwch

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol