Gwerthuso lloches dan glogwyn Mesolithig Snail Cave, Y Gogarth, Llandudno

Prosiect Conwy Rhif G2179

Yn 2011 nodwyd safle lloches dan glogwyn cynhanesyddol newydd ar y Gogarth. Roedd hwn yn safle allai fod yn un pwysig ac roedd yn un a oedd mewn perygl gan fod fflint triniedig a thomen sbwriel bach o gregyn wedi eu dinoethi ac yn erydu. Cytunwyd ar gloddiad bychan i ddibenion gwerthuso ac fe'i cynhaliwyd mewn partneriaeth â'r Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd ym Mai 2011. Cloddiwyd ffos medr o led ar draws dyfnder y lloches dan glogwyn a gynhyrchodd ddyddodion yn cynnwys sgri calchfaen yn bennaf, wedi'i gymysgu â deunyddiau anheddiad gan gynnwys crochenwaith, esgyrn anifeiliaid, cregyn morol, golosg a fflint triniedig. Mae'n edrych yn debyg fod anheddiad haenlin uwch o gyfnod Neolithig neu'r Oes Efydd ac anheddiad haenlin is o gyfnod Mesothilig Diweddar. Cynhyrchwyd adroddiad rhagarweiniol (GAT Rhif Cyf. 1002) gan gynnwys asesiadau o grochenwaith, lithigau, esgyrn, cregyn a gweddillion wedi eu carboneiddio. Derbyniwyd dau ddyddiad radiocarbon hyd yma, o'r haenlin is, un yng nghanol y 4edd mileniwm cal CC ac un ar ddechrau'r 8fed mileniwm cal CC. Tybir fod y cyntaf yn mewnwthio o'r haenlin uwch.

 

Adroddiad: George Smith

 

Yn ôl i brosiectau a ariannwyd gan Cadw >>