Safle gwaith toddi copr Pentrwyn o'r Oes Efydd, Y Gogarth, Llandudno

Prosiect Conwy Rhif G2178

Yn 1998 darganfuwyd llecyn o waith toddi copr ar raddfa fechan yn erydu allan o wyneb teras ar ochr ddwyreiniol y Gogarth, Llandudno, Conwy. Roedd hwn yn safle cynhanesyddol o werth mawr oherwydd ei berthynas posibl â'r mwyngloddiau copr o'r Oes Efydd ar y Gogarth, ac roedd mewn perygl oherwydd erydu. Cynhaliodd GAT gloddiad achub yn ystod y flwyddyn honno; fodd bynnag nodwyd rhagor o weddillion a oedd yn erydu ac fe'u cloddiwyd yn 2011. Profodd nodwedd y sylwyd arno, ac y tybiwyd efallai ei fod yn rhan o bydew mwyndoddi, yn naturiol yn ei hanfod ond canfuwyd rhagor o dystiolaeth o weithgaredd cynhanesyddol ar ffurf esgyrn anifeiliaid, cregyn, crochenwaith a gweddillion gwaith toddi copr. Paratowyd adroddiad rhagarweiniol (GAT Rhif Cyf. 1029), gan gynnwys asesiad o'r gweddillion metelegol. Mae gwaith ôl-gloddio bellach yn mynd rhagddo a derbyniwyd dau ddyddiad radiocarbon gan nodi dyddiad ar ddiwedd yr 2ail fileniwm cal CC ar gyfer y prif haenlin gweithgaredd.

 

Adroddiad: George Smith

 

Yn ôl i brosiectau a ariannwyd gan Cadw >>