Maen Hir Llanfechell, Ynys Môn: Cofnod cyn ailgodi.

Adroddiad cryno Ebrill 2010 – Mawrth 2011

Cwympodd maen hir mawr ger Llanfechell ym mis Tachwedd 2009. Cloddiwyd y twll yr oedd yn sefyll ynddo wedi hynny yn Ionawr 2010, a gwnaed adroddiad (Adroddiad YAG rhif 932). Ailgodwyd y maen yn llwyddiannus ym Medi 2010. Gwnaed y gwaith gan gontractwyr ynghyd â’r tîm Cadwraeth, ac fe’i harolygwyd gan gynrychiolydd o YAG. Canfuwyd bod gan un o’r cerrig pacio mawrion gafn-nod a chylch; ac wedi i’r tirfeddiannwr – yr Athro Robin Grove-White – gytuno, y mae’r garreg hon bellach wedi’i rhoi i Oriel Ynys Môn. Bydd adroddiad i’w gyhoeddi yn cael ei wneud ar gloddiad twll y maen hir pan gwblheir y dadansoddiad amgylcheddol.


 

Yn ôl i brosiectau a ariannwyd gan Cadw >>