Full Contact Details | Manylion Cyswllt Llawn

Diwrnod Agored Castell Carndochan 16 Gorffennaf 2017

Cliciwch yma am rhagor o wybodaeth.

 

Castell Carndochan Open Day 16th July 2017

Click here for more information.

 

 

Archaeological Walks 2017 – 2018

A series of walks exploring the historic landscape of Gwynedd. Booking essential, contact dan.amor@heneb.co.uk - 01248 366970. Click here for more information.

 

Teithiau Cerdded Archaeolegol 2017 – 2018

Cyfres o deithiau yn crwydro tirwedd hanesyddol Gwynedd. Archebu'n hanfodol, cysylltwch â Dan Amor: dan.amor@heneb.co.uk - 01248 366970. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

 

Newborough Project Meeting

A meeting will be held to introduce a new volunteer project to record the village of Newborough. The meeting will be on Thursday 29th June at 7.30pm in the Prichard Jones Institute. Please come along to find out how you can get involved. Click here for more information about the project.

Cyfarfod Prosiect Niwbwrch

Bydd cyfarfod yn cael ei gynnal i gyflwyno prosiect gwirfoddoli newydd i gofnodi pentref Niwbwrch. Bydd y cyfarfod ar Ddydd Iau 29 Mehefin am 7.30yh yn Sefydliad Jones Prichard. Dewch i gael gwybod sut y gallwch chi gymryd rhan. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y prosiect.

 

 

Portable Antiquities Scheme Drop in Days

Diwrnodiau Galw Heibio Cynllun Henebion Cludadwy

 

Details of all News and Events >>

Manylion holl Newyddion a Digwyddiadau >>

 

 

 

During the past few years, the Gwynedd Archaeological Trust has been involved in work examining the historic character of areas defined by the Register of Historic Landscapes in Wales. This is part of an ongoing pan-Wales project sponsored by Cadw: Welsh Historic Monuments, Natural Resources Wales and ICOMOS UK.

Click here to see the areas defined so far within our region.


Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd wedi bod yn rhan o edrych ar nodweddion hanesyddol yr ardaloedd a ddiffinnir gan Gofrestr Tirweddau Hanesyddol yng Nghymru. Mae hyn yn rhan o brosiect parhaus Cymru-gyfan a noddir gan Cadw: Henebion Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru ac ICOMOS UK.

Cliciwch yma i weld yr ardaloedd a ddiffinnir hyd hyn o fewn ein rhanbarth.

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 (Cert. No. 74180/A/0001/UK/En).

To view a copy of the ISO 9001:2008 certificate, please click here; to view a copy of the ISO 14001:2004 certificate, please click here.

GAT