Full Contact Details | Manylion Cyswllt Llawn

News | Newyddion

Gwynedd Archaeological Trust wins IPics Award

We are very pleased to announce that Gwynedd Archaeolgical Trust together with Natural Resources Wales and the three other Welsh Archaeological Trusts, won an award at the Annual ICiPS Awards 2018 for Collaboration.

Click here for more information

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd wedi ennill gwobr ICiPS

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd ynghyd ag Adnoddau Naturiol Cymru a'r tair Ymddiriedolaeth Archeolegol Gymreig arall wedi ennill gwobr yng Ngwobrau Blynyddol ICiPS 2018 ar gyfer Cydweithredu.

Cliciwch yma am rhagor o wybodaeth


Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd - Rhaglen Darlithoedd Y Gaeaf 2017 - 2018.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Gwynedd Archaeological Trust - Winter Lecture Series 2017 - 2018.
Click here for more information.


Prosiect Cofnodi Graffiti

Graffiti Recording ProjectArchaeological Walks 2017 – 2018
A series of walks exploring the historic landscape of Gwynedd. Booking essential, contact dan.amor@heneb.co.uk - 01248 366970. Click here for more information.

Teithiau Cerdded Archaeolegol 2017 – 2018

Cyfres o deithiau yn crwydro tirwedd hanesyddol Gwynedd. Archebu'n hanfodol, cysylltwch â Dan Amor: dan.amor@heneb.co.uk - 01248 366970. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.Portable Antiquities Scheme Drop in Days

Diwrnodiau Galw Heibio Cynllun Henebion Cludadwy

 

GAT Friends lectures restart on 10 January | Mae darlithoedd Ffrindiau YAG yn ailgychwyn ar 10 Ionawr

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.