Full Contact Details | Manylion Cyswllt Llawn

Day School on the Home Front during World War I in North Wales

Ysgol Ddydd ar y Ffrynt Cartref yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yng Ngogledd Cymru

 

Portable Antiquities Scheme Drop in Days

Diwrnodiau Galw Heibio Cynllun Henebion Cludadwy

 

Details of all News and Events >>

Manylion holl Newyddion a Digwyddiadau >>

 

 

 

During the past few years, the Gwynedd Archaeological Trust has been involved in work examining the historic character of areas defined by the Register of Historic Landscapes in Wales. This is part of an ongoing pan-Wales project sponsored by Cadw: Welsh Historic Monuments, Natural Resources Wales and ICOMOS UK.

Click here to see the areas defined so far within our region.


Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd wedi bod yn rhan o edrych ar nodweddion hanesyddol yr ardaloedd a ddiffinnir gan Gofrestr Tirweddau Hanesyddol yng Nghymru. Mae hyn yn rhan o brosiect parhaus Cymru-gyfan a noddir gan Cadw: Henebion Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru ac ICOMOS UK.

Cliciwch yma i weld yr ardaloedd a ddiffinnir hyd hyn o fewn ein rhanbarth.

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 (Cert. No. 74180/A/0001/UK/En).

To view a copy of the ISO 9001:2008 certificate, please click here; to view a copy of the ISO 14001:2004 certificate, please click here.

GAT