Full Contact Details | Manylion Cyswllt Llawn

Day School ‘Spheres of Influence - the impact of Anglesey estates'

Ysgol Un-dydd ‘Spheres of Influence - effaith ystadau Môn'

 

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd - Rhaglen Darlithoedd Y Gaeaf 2017 – 2018.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

Gwynedd Archaeological Trust - Winter Lecture Series 2017 – 2018.
Click here for more information.

 

Prosiect Cofnodi Graffiti

Graffiti Recording Project

 

Archaeological Walks 2017 – 2018

A series of walks exploring the historic landscape of Gwynedd. Booking essential, contact dan.amor@heneb.co.uk - 01248 366970. Click here for more information.

Teithiau Cerdded Archaeolegol 2017 – 2018

Cyfres o deithiau yn crwydro tirwedd hanesyddol Gwynedd. Archebu'n hanfodol, cysylltwch â Dan Amor: dan.amor@heneb.co.uk - 01248 366970. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

Portable Antiquities Scheme

Cynllun Henebion Cludadwy

 

 

Details of all News and Events >>

Manylion holl Newyddion a Digwyddiadau >>

 

 

 

During the past few years, the Gwynedd Archaeological Trust has been involved in work examining the historic character of areas defined by the Register of Historic Landscapes in Wales. This is part of an ongoing pan-Wales project sponsored by Cadw: Welsh Historic Monuments, Natural Resources Wales and ICOMOS UK.

Click here to see the areas defined so far within our region.


Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd wedi bod yn rhan o edrych ar nodweddion hanesyddol yr ardaloedd a ddiffinnir gan Gofrestr Tirweddau Hanesyddol yng Nghymru. Mae hyn yn rhan o brosiect parhaus Cymru-gyfan a noddir gan Cadw: Henebion Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru ac ICOMOS UK.

Cliciwch yma i weld yr ardaloedd a ddiffinnir hyd hyn o fewn ein rhanbarth.

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 (Cert. No. 74180/A/0001/UK/En).

To view a copy of the ISO 9001:2008 certificate, please click here; to view a copy of the ISO 14001:2004 certificate, please click here.

GAT